Terra en Lou

Bestaansrecht: jouw voorouderlijke lijn

Als je als ziel op aarde komt, land je in een ouderlijk huis met een familiesysteem en een familieziel. Wat je daar aantreft wordt een deel van jezelf. Je neemt het mee op je reis op aarde.

It is your choice
This time and place
To spiral down
Into the ancestral line 

Take upon
what has been
before you
Transform yourself
In its meaning

Vaak kom je, als je al jaren aan het reizen bent, er pas achter hoe wezenlijk dat deel is. Het is een deel van jezelf dat het verdient om erkend en gezien te worden, omdat veel ongezonde dynamiek uit je huidige leven zijn oorsprong vindt in de familieziel en in je familiesysteem. Onvoltooid verleden tijd zal altijd een actualiteitswaarde blijven houden. Deze actualiteitswaarde zie ik terug bij mijn cliënten als een overgenomen lot van de familieziel of de verdrongen pijn uit hun eigen jeugd tot uitdrukking komt in hun onbehagen, psychische en psychosomatische klachten en relatieproblemen.

Voor de erkenning van het deel van je zelf dat je in je kindertijd ontwikkelt moet je op onderzoek uit. Daarbij gaat het onderzoeksterrein dus voorbij je persoonlijke biografie, naar de oudere ontstaanslagen: het familiesysteem en de familieziel. Waar de familieziel tijdloos is, ontwikkelt het familiesysteem zich over tijd. Je familiesysteem heeft een geschiedenis, zijn eigen normen en waarden, zijn gevoeligheden, zijn hoogte- en dieptepunten. Het onderzoeken daarvan kan confronterend en pijnlijk zijn. Vaak kom je oog in oog te staan met de opgebouwde illusie van je (gelukkige) jeugd. Maar de illusie van je jeugd ontcijferen en loslaten is essentieel.

Therapiesessies

De familieziel heeft een natuurlijke drang naar heelheid en evenwicht en zal daarom het verdrongene herhalen tot het geïntegreerd is. Met andere woorden, alles wat niet opgelost is en onverwerkt is gebleven in de vorige generaties komt opnieuw aan bod in de volgende generaties. Daarom is kijken naar het familiesysteem een essentieel onderdeel van jouw helende reis.

We gaan ons verbinden met jouw familieziel en familiesysteem, middels een systeemopstelling, visualisaties en/of meditaties. Het erkennen van je familiesysteem geeft je inzichten in wat er nodig is voor herstel van de disbalans in de familieziel, je familiesysteem en in jezelf. Door therapeutische interventies kunnen we erkenning en heling realiseren van verstrikkingen en patronen. Dat geeft verzachting, heling en jou de mogelijkheid om op je eigen plek te gaan staan.

Je kunt bewegen van overleven naar leven als jij je eigen plek inneemt in je familiesysteem. Op die plek stroomt het, stroom jij, omdat je in je eigen kracht staat. En dit vertaalt zich ook naar andere gebieden in je leven, omdat je vanuit de juiste plek in jouw familiesysteem ook de juiste plek in kunt nemen in zowel je werk- als privéleven. Vanuit deze manier van verbinding maken ontspringt een natuurlijke bron van kracht, (zelf)respect) en (zelf)liefde.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.