Privacyverklaring

Kim de Groot, zoals gevestigd op zevenlindenweg 5-23, 3744 BC te Baarn, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. 

Contactgegevens:
Kim de Groot
Zevenlindenweg 5-23, 3744 BC Baarn
0624594411
www.terraenlou.nl

Ik, Kim de Groot, verwerk uw persoonsgegevens, doordat u gebruik maakt van mijn diensten. Deze gegevens ontvang ik via uw ingevulde intakeformulier en verdere opgegeven informatie via mail, whatapp, telefoon of via de behandelingen.

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik als uw behandelend therapeut een dossier aanleg. Dit betreft een professioneel, digitaal en zeer beveiligd cliëntsysteem. Tevens is dit ook een wettelijke plicht. In dit dossier verwerk ik het intakeformulier, gezondheidsgegevens en gegevens en aantekeningen over de behandelingen. Ook kunnen er gegevens in opgenomen zijn die ik, alleen met uw toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener (zoals bijvoorbeeld een huisarts of collega therapeut). Tevens heb ik een wettelijke geheimhoudingsplicht.

De gegevens in uw dossier kunnen ook voor de volgende doelen worden gebruikt:

  1. Het bieden van een professionele goede behandeling.
  2. Om u te kunnen bellen of e-mailen om u te informeren omtrent afspraken of wijzigingen.
  3. Ter informatie aan andere zorgverleners, bijvoorbeeld als de therapie is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt uiteraard enkel met uw toestemming.
  4. Voor het gebruik van waarneming tijdens mijn afwezigheid. Hierover wordt u vooraf ingelicht en gebeurt alleen met uw expliciete toestemming.
  5. Voor het geanonimiseerde gebruikt tijdens intervisie/intercollegiale toetsing.
  6. Voor het maken van de factuur/zorgnota.

Mocht ik om een andere reden gebruik willen maken van uw gegevens, zal ik u eerst informeren en uw toestemming hiervoor vragen.

Deze gegevens in het clientdossier blijven tot 20 jaar bewaart, zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist.

Kim de Groot gaat zorgvuldig met uw gegevens om. Onbevoegden hebben dan ook geen toegang tot uw gegevens.

Laatst bijgewerkt op 26 maart 2023. Voor eventuele wijzigingen is het raadzaam regelmatig deze verklaring te lezen.

Bekijk hoe wij omgaan met persoonsgegevens in onze Privacyverklaring.